Ett HVB-hem för
sundare och rikare liv

Vi arbetar för att varje enskild individ ska uppnå ett sundare och rikare liv. Vi lägger stor vikt vid positiva och stärkande aktiviteter och arbetar för stabilitet och långsiktighet, där individuella vård- och stödinsatser i kombination med näringsrik kost och hälsofrämjande aktiviteter är hörnstenarna.

Utredningar

Misstänkta neuropsykiatriska eller psykiatriska begränsningar samt funktions- eller utvecklingsbegränsningar.

HVB

Barn och unga, 15-19 år som uppvisar normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller kriminellt beteende. I kombination med den sociala problematiken, kan även en neuropsykiatrisk problematik föreligga.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.