Ett HVB-hem för
sundare och rikare liv

Vi erbjuder kvalitativa stöd- och vårdinsatser till barn och unga. Vi erbjuder även stöd till och involverar den unges familj och nätverk i vården, för att möjliggöra hållbara förändringar.

Vi lägger stor vikt vid positiva och stärkande aktiviteter och arbetar för stabilitet och långsiktighet. Individuella vård- och stödinsatser i kombination med näringsrik kost och hälsofrämjande aktiviteter är hörnstenar.

Utredningar

Misstänkta neuropsykiatriska eller psykiatriska begränsningar samt funktions- eller utvecklingsbegränsningar.

HVB

Barn och unga, 15-19 år som uppvisar normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller kriminellt beteende. I kombination med den sociala problematiken, kan även en neuropsykiatrisk problematik föreligga.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.