Om oss

Vi arbetar för att vara goda förebilder. Vi är närvarande och engagerade, vilket är ett starkt skydd för barn och unga.  Vi skapar trygghet och säkerhet och strävar efter att stärka individen långsiktigt. Vi har ett respektfullt bemötande, vi är goda lyssnare och vi skapar förutsättningar för påverkan och delaktighet hos individen.

Drivkraft

Vi vill skapa goda förutsättningar för den unges positiva utveckling och göra skillnad varje dag för individen. För att vi ska lyckas med detta, sammanflätar vi engagemang, kunskap och drivkraft. 

Ledord

Individens bästa och långsiktighet

Varje dag strävar vi efter individens bästa i de insatser vi ger och vi lägger stor vikt vid långsiktighet för den enskilde ungdomen.

Kvalitet och utveckling

Vi strävar efter att, utan kompromisser, leverera en god kvalitet där systematisk egenkontroll av den egna verksamheten står i fokus, tillsammans med en strävan efter utveckling.

Omtanke och värme

Vi har ett genomgående vänligt och hjärtligt bemötande och ett genuint engagemang att göra skillnad i den placerade ungdomens liv.

Glädje och kul på vägen

Vi trivs med att arbeta tillsammans och vi arbetar för att ungdomarna ska känna glädje och ha roligt även i en svår och jobbig utvecklingsprocess.

företags-

fakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information. Sunda Omsorg har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega.

Basfakta

Företaget bedriver vård och omsorg med boende för barn och unga, i Dalarna.

Kvalitet

Verksamheten styrs genom ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete, där de grundläggande delarna handlar om att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att säkra utförandet av stöd och service, omsorg samt vård och behandling. Verksamhetens arbete bygger på upparbetade rutiner samt metoder och arbetssätt, vilka systematiskt utvärderas, förbättras och uppdateras genom verksamhetens egenkontroll. Till grund för verksamhetens rutiner och metoder, ligger aktuell och relevant forskning kring barn och unga.

Vidare upprättas varje år en kvalitetsberättelse, som innehåller uppgifter om hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts.

Medarbetare

Vi är ett 10-tal anställda som arbetar i verksamheten och är utbildad socionom, lärare, arbetsterapeut och behandlingspedagog. 

Företagsledning och ägare

Bolagets ägare är Victoria Wohlmer, som även är verksamhetschef och föreståndare för Sunda HVB. I styrelsen sitter följande personer: Victoria Wohlmer, Karin Wohlmer.

Kontaktuppgifter

Sunda Omsorg AB
Vasagatan 13
792 32 Mora
Telefon: 0250-61 93 50
E-post: info@sundaomsorg.se