Insatser för
sundare och rikare liv

Vi vänder oss till barn och unga och deras familj samt unga vuxna. Vi erbjuder kvalitativa och skräddarsydda stöd- och behandlingsinsatser, anpassade efter individens och familjens behov. 

Vi arbetar för att nå trygghet och hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid positiva och stärkande aktiviteter samt sysselsättning, där individuella insatser i kombination med hälsofrämjande aktiviteter är hörnstenar.

HVB

Barn och unga, 15-19 år som uppvisar normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller kriminellt beteende. I kombination med den sociala problematiken, kan även en neuropsykiatrisk problematik föreligga.

Utredningar

Misstänkta neuropsykiatriska eller psykiatriska begränsningar samt funktions- eller utvecklingsbegränsningar.

Öppenvård

Barn och unga och deras familj samt unga vuxna, där det föreligger en oro från socialtjänstens sida, neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning, psykosocial problematik eller normbrytande beteende.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.