För sundare och rikare liv

Vi erbjuder tjänster och insatser inom socialtjänstens arbetsområde. Vi verkar främst inom Dalarna samt de närliggande länen. 

Vi har bred kompetens inom socialt arbete med erfarenhet av ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt utredning och behandling. 

Vi erbjuder kvalitativ bemanning och öppenvård, anpassade efter socialtjänstens behov.

Bemanning

Vi erbjuder socionom- och chefsbemanning samt bemanning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Öppenvård

Vi erbjuder öppenvård för barn och unga och deras familj samt unga vuxna i en socialt utsatt situation, där det föreligger en oro från socialtjänstens sida.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.