Drivkraft

Vi sammanflätar engagemang, kunskap och drivkraft. 

Vi skapar goda förutsättningar för positiv utveckling. Vi är närvarande och engagerade, vilket är ett starkt skydd för barn och unga. Vi skapar trygghet och säkerhet och strävar efter att stärka individen och familjen långsiktigt. Vi har ett respektfullt bemötande, vi är goda lyssnare och vi skapar förutsättningar för påverkan och delaktighet.

Ledord

Individens bästa och långsiktighet

Varje dag strävar vi efter individens bästa i de insatser vi ger och vi lägger stor vikt vid långsiktighet för den enskilde.

Kvalitet och utveckling

Vi strävar efter att, utan kompromisser, leverera en god kvalitet där systematisk egenkontroll av den egna verksamheten står i fokus, tillsammans med en strävan efter utveckling.

Omtanke och värme

Vi har ett genomgående vänligt och hjärtligt bemötande och ett genuint engagemang att göra skillnad i den enskildes liv.

Glädje och kul på vägen

Vi trivs med att arbeta tillsammans och vi arbetar för att varje individ ska få känna glädje och ha roligt även i en svår och jobbig utvecklingsprocess.

företags-

fakta

Vi har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega.

Basfakta

Sunda Omsorg bedriver vård och omsorg för barn och unga och deras familjer.

Kvalitet

Varje verksamhet inom företaget styrs genom ett systematiskt kvalitetsledningssystem. Arbetet bygger på upparbetade rutiner samt förhållningssätt och metoder, vilka systematiskt utvärderas och uppdateras. Till grund för verksamhetens förhållningssätt och metoder, ligger aktuell och relevant forskning inom barn- och ungdomsvård samt familjevård.

Medarbetare

Företaget har idag 5 anställda som är utbildad till socionom, lärare och behandlingspedagog. 

Företagsledning och ägare

Bolagets ägare är Victoria Wohlmer. I styrelsen sitter följande personer: Victoria Wohlmer, Karin Wohlmer.

Kontaktuppgifter

Sunda Omsorg AB
Vasagatan 13
792 32 Mora
Telefon: 0250-61 93 50
E-post: info@sundaomsorg.se