Utredningar

Vi erbjuder utredningar för barn och unga med misstänkta neuropsykiatriska eller psykiatriska begränsningar samt funktions- eller utvecklingsbegränsningar, i nära samarbete med vår samverkanspartner i Mora. Vår samverkanspartner består av leg. psykoterapeuter samt leg psykolog/spec. i klinisk psykologi.